ПОЛОЖЕННЯПРО ЗАОХОЧЕННЯ І ВІДЗНАЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ,УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУСУМСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 32 СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Методичні рекомендації окреслюють підходи оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.